de goede woning jaarverslag

Welkom

Iets later dan u van ons gewend bent, presenteren wij u toch met trots ons online Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2016. Hierin leest en ziet u wat wij afgelopen jaar hebben gedaan voor onze bewoners, buurten en Apeldoorn.

In 2016 hebben we ruim 900 woningen extra aangewezen die bij mutatie in prijs worden verlaagd. Dit in het kader van betaalbaarheid. Binnen de Stedendriehoek hebben we in 2015 afspraken gemaakt over passend toewijzen. Hiermee zorgen we ervoor dat de huur past bij het inkomen en de gezinsgrootte van de woningzoekende. Ook investeerden we, onder andere via ons planmatig onderhoud, in energetische maatregelen die de woonkwaliteit bevorderen en leiden tot lagere woonlasten.

In dit Maatschappelijk Jaarverslag brengen wij onze activiteiten kort en bondig in beeld. In de diverse artikelen leest u tevens over de effecten van deze inspanningen. Wilt u ook ons officiële jaarverslag en de jaarrekening 2016 lezen, dan verwijs ik u graag naar onze website.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

Krista Walter
Directeur – Bestuurder