de goede woning jaarverslag

Welkom

Welkom bij ons Maatschappelijk Jaarverslag 2013. U vindt hier een beknopte weergave van de belangrijkste onderdelen van ons uitgebreide jaarverslag. In deze online versie willen we laten zien wat we als corporatie doen om invulling te geven aan onze maatschappelijke taak en wat het effect is van onze inspanningen.