de goede woning jaarverslag

Welkom

Ook over 2014 heeft De Goede Woning weer een uitgebreid jaarverslag opgesteld. De belangrijkste punten daaruit hebben we hier voor u samengevat. Op deze manier willen we kort en bondig laten zien wat we als corporatie allemaal doen, en ook wat u daar in de praktijk van kunt merken. Wij hopen dat u dit online Maatschappelijk Verslag 2014 met plezier en interesse zult lezen.