de goede woning jaarverslag

Onze ambities

In 2017…

blijven huurders bij ons een woning huren voor een goede prijs. (Goede Prijs)

 • We blijven de woningen passend toewijzen.
 • We verlagen bij mutatie de huren van de eerder geselecteerde woningen (in totaal 2.900 woningen).
 • We investeren in energetische verbeteringen ten behoeve van de betaalbaarheid, het wooncomfort en een lagere CO2-uitstoot.

 

past de woonkwaliteit nog beter bij de wensen van de huurder. (Goede Woning)

 • Investeren we ruim 13 miljoen aan onderhoud van onze woningen.
 • We leveren 38 sociale huurwoningen uit de derde – en laatste – fase van De Vogelbuurt op.
 • En leveren we ook 26 sociale huurwoningen van het project De Baar op.
 • In verband met een grondige renovatie van 72 appartementen aan de Eendenweg (start begin 2018) verhuizen de eerste bewoners naar een andere (tijdelijke) woonruimte.

 

zijn onze huurders blijvend tevreden over onze dienstverlening. (Goed Wonen)

 • We verhogen de snelheid bij de afhandeling van reparatieverzoeken.
 • We gaan van start met een digitaal klantenportaal.
 • Activeren we onze inzet om huurschuldenproblematiek vroegtijdig te signaleren.

 

continueren we onze bijdrage aan een schone, hele en veilige woonomgeving. (Goede Woonomgeving)

 • We starten met wijkschouwen in buurten waar we veel woningen hebben.
 • Besteden we ruim € 500.000 aan een goede woonomgeving.
 • We zijn actief in de wijken met onze 7 buurtbeheerders.