de goede woning jaarverslag

Inleiding

Wij vinden dat elke bewoner recht heeft op goed wonen. Soms hebben onze (toekomstige) huurders daarbij ondersteuning nodig. Waar het nodig is, bieden we dit ook. Daarbij spreken we wel duidelijk uit wat er van de huurder verwacht wordt en wat hij of zij van ons kan verwachten.

Onze dienstverlening

Krachtig onthaal
Wij ontvangen al onze nieuwe huurders met een ‘krachtig onthaal’. We maken kennis, voeren een adviesgesprek over de huurprijs, de verwachte energiekosten en het besteedbaar inkomen. Ook stellen we nieuwe huurders op de hoogte van woon- en leefregels. Daarnaast nodigen we hen uit om zich met hun kwaliteiten in te zetten voor de buurt

Onze website wordt vaak bezocht. Steeds meer mensen bekijken de site op een tablet of mobiele telefoon en volgen daarmee de landelijke trend.
Ook zien we een grote toename van het aantal online reparatieverzoeken; bijna 100 meer dan vorig jaar.

Bijzondere doelgroepen

In Apeldoorn hebben we afspraken met de gemeente en de andere corporaties over het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Het gaat hierbij om jongerenhuisvesting (Wonen met kansen), woningen voor vergunninghouders en opstapwoningen (een woonvorm tussen wonen bij een zorgorganisatie en geheel zelfstandig wonen).

 

Samen bestrijden we woonfraude

Gemeente, politie en woningcorporaties zetten zich samen in om woonfraude te voorkomen en aan te pakken. Zo kan de beschikbare woonruimte op een eerlijke en heldere manier worden verdeeld en zorgen we voor een veilige en leefbare woonomgeving. De gezamenlijke aanpak is vastgelegd in een speciale overeenkomst. Een aantal jaren na het tekenen van deze overeenkomst blijkt dat de aanpak werkt en dat de bovengenoemde partijen goed samenwerken. Daarbij is steeds minder vaak de rechter nodig om een einde te maken aan woonfraude.

 

 

Overlast pakken we aan

We spreken van woonoverlast wanneer het gedrag van buren in en/of om de woning regelmatig het woonplezier van anderen stoort en/of hun veiligheid belemmert. Door het bestrijden van overlast bevorderen we een prettig woonmilieu.
We merken steeds vaker dat er bij overlastmeldingen sprake is van verschillen in leefstijl. Van daadwerkelijke overlast is dan geen sprake, maar het geeft wel extra onrust. Hiervoor zetten we onze buurtbeheerders in en gaan we met mensen in gesprek over hun eigen verantwoordelijkheid in het prettig samen wonen. Met deze werkwijze onderscheiden we de ongemakken van (hardnekkige) overlast.

Met name bij de lichtere overlast maken we gebruik van de inzet van buurtbemiddeling.
Klik hier voor meer informatie over Buurtbemiddeling.

 

 

Hieronder een overzicht van de nieuwe en afgehandelde overlastmeldingen.

Samenwerking met de sociale wijkteams
De corporaties en de sociale wijkteams van de gemeente Apeldoorn werken samen om huurders die hulp of begeleiding nodig hebben, snel en goed te ondersteunen. Met deze preventieve aanpak kunnen we schuldenproblematiek vroegtijdig signaleren en aanpakken. We voorkomen hiermee huisuitzettingen. De aanpak voorkomt ook dat leefgebieden achteruit gaan. Als we inschatten dat de huurder met ondersteuning van de Stadsbank, Stimenz en/of MEE voldoende geholpen is, verwijzen we de huurder direct door naar de betreffende instantie(s).


 

Huurbemiddeling is succesvol

Wanneer goed wonen niet lukt, komen wij in actie. Wanneer er bijvoorbeeld een huurachterstand ontstaat, zijn er een aantal mogelijkheden om huurders te ondersteunen. We treffen een betalingsregeling, brengen huisbezoeken of melden huurders aan bij het sociaal wijkteam. Deze middelen zetten we in om juridische maatregelen te voorkomen. Dit heeft ook in 2016 zijn vruchten afgeworpen. Uiteindelijk zijn er slechts 14 woningen ontruimd vanwege een huurschuld.