de goede woning jaarverslag

Inleiding

Een goede en passende prijs voor onze huurders komt bij De Goede Woning op de eerste plaats. Zowel bij de toewijzing van woningen als bij de jaarlijkse huurverhoging hebben we hier aandacht voor. Met ingang van 2016 werken we met de principes van het passend toewijzen. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de hoogte van de huur aansluit bij de hoogte van het inkomen en gezinsgrootte. Huishoudens die recht hebben op huurtoeslag bieden we een passende (lage) prijs. Om voldoende woningen beschikbaar te hebben voor deze groep woningzoekenden, wezen we in 2016 ruim 900 woningen extra aan die in prijs worden verlaagd (bij nieuwe verhuringen).

Nieuwe huurders

In 2016 sloten we 655 nieuwe huurovereenkomsten, waarvan 617 voor sociale huurwoningen. Ruim 92% van deze woningen verhuurden we aan onze voornaamste doelgroep en 6% verhuurden we aan huishoudens met een middeninkomen.

Toegewezen woningen

We houden huren betaalbaar

In ons ondernemingsplan hebben we vastgelegd dat in 2019 minimaal 90% van onze huurwoningen in de categorie goedkoop, betaalbaar en bereikbaar valt. Door aanpassingen in ons huurbeleid steeg de beschikbaarheid van betaalbare woningen in 2016 naar 75% van ons aanbod. Zie voor de toelichting het figuur hieronder.

 

 

Grens aan de huurverhoging

Een betaalbare huurprijs betekent ook dat we de huren voor onze huidige huurders niet meer verhogen dan nodig is. In 2016 steeg de huur voor onze primaire doelgroep, huishoudens met een inkomen lager dan € 34.678 (in 2014), daarom alleen met het inflatiepercentage van 0,6%. In navolging op het advies van de Huurdersbelangenvereniging De Sleutel, kregen huurders met een middeninkomen (een inkomen van € 34.678 tot € 44.360) géén inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook hier stegen de huren enkel met de inflatiecorrectie van 0,6%. Voor de groep huishoudens met een hoog inkomen in een sociale huurwoning steeg de huur wel met 4,6%.

Energetische verbeteringen en lagere woonlasten

Energiekosten vormen een aanzienlijk deel van de woonlasten van huurders. Daarom investeren we in de energetische kwaliteit van onze woningen. Hierdoor besparen bewoners op energie en wordt wonen betaalbaarder. In 2016 kregen 290 huishoudens een aanbod voor het aanbrengen van energetische verbeteringen in hun woning. In totaal namen 196 huishoudens hieraan deel.