de goede woning jaarverslag

Inleiding

Wonen is een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Wij zorgen daarom voor een gevarieerd aanbod van woningen met een goede woonkwaliteit.

Passende woningkwaliteit

Onze woningen zijn schoon, heel en veilig en minimaal 90% van onze woningen voldoet aan het niveau basiskwaliteit. Hiermee bedienen we onze doelgroepen; jongeren, gezinnen en ouderen.

Passend toewijzen

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een netto huurprijs tot en met € 710,68 per maand. De Goede Woning zorgt ervoor dat de hoogte van de huur aansluit bij de hoogte van het inkomen en de gezinsgrootte. Met andere woorden: het inkomen bepaalt voor welke woningen de huurder wel of niet in aanmerking komt. Dit noemen we passend toewijzen. Ten behoeve van beschikbaarheid en betaalbaarheid, maakten we binnen de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen extra afspraken over betaalbaarheid.
Hieronder en op de site van Woonkeus Stedendriehoek staan drie duidelijke filmpjes over passend toewijzen. Deze filmpjes geven heldere uitleg op basis van verschillende huishoudgroottes.

 

 

Onze woningen

In 2016 nam onze woningvoorraad met 20 woningen af naar 7.755 woningen. Dat komt door de sloop van woningen in de Vogelbuurt. Een deel van de woningen dat hiervoor in de plaats komt, is pas in 2017 klaar. Van ons bestaande bezit verkochten we 29 woningen. In totaal kochten we 30 woningen terug, waarvan het merendeel weer verhuurd is. Het aantal dure woningen is afgenomen omdat we de huurprijs van 1.000 woningen hebben verlaagd. Hiermee houden we voldoende woningen beschikbaar voor onze doelgroepen.

 

Nieuwbouw Vogelbuurt

 

In de Vogelbuurt werken we sinds 2015 aan de sloop en vervangende nieuwbouw van 126 woningen. Dit project brengen we gefaseerd in uitvoering. De eerste fase is opgeleverd en in 2016 was de start van de bouw en de oplevering van de tweede fase. Beide fases zijn inmiddels bewoond. In februari 2017 startte de bouw van de 38 eengezinswoningen in fase 3. Kandidaten die een sociale huurwoning achterlaten in de gemeente Apeldoorn kregen voorrang bij de toewijzing van de nieuwe woningen.

Planning sloop en vervangende
nieuwbouw Vogelbuurt

 

Klik hier voor informatie over
stadsvernieuwing van de Vogelbuurt.

Nieuwbouw De Baar

In september 2016 startte de bouw van 26 nieuwe sociale huurwoningen op de hoek van de Arnhemseweg en de Aluminiumweg. We voeren dit project eerder uit dan gepland, omdat we zo snel mogelijk willen zorgen voor extra huurwoningen om de doorstroming op de Apeldoornse woningmarkt te stimuleren. Kandidaten die een sociale huurwoning achterlieten in de gemeente Apeldoorn kregen voorrang bij de toewijzing van de nieuwe woningen.

Krista Walter en Bert Nikkels (directeur bouwbedrijf Nikkels) ondertekenen de aannemersovereenkomst

 

 

Nieuwbouwprojecten in ontwikkeling


In 2016 ging De Goede Woning opnieuw in overleg met de gemeente Apeldoorn over de herontwikkeling van Klosters II 2e fase en Westenkerpark. De oorspronkelijke plannen sluiten niet meer aan bij de opdracht van corporaties om te zorgen voor sociale huurwoningen voor onze primaire doelgroep. Daarom is besloten de plannen voor de locatie te herontwikkelen. We onderzoeken of het lukt om deze plannen te realiseren.

Onze dienstverlening

Krachtig onthaal
Wij ontvangen al onze nieuwe huurders met een ‘krachtig onthaal’. We maken kennis, voeren een adviesgesprek over de huurprijs, de verwachte energiekosten en het besteedbaar inkomen. Ook stellen we nieuwe huurders op de hoogte van woon- en leefregels. Daarnaast nodigen we hen uit om zich met hun kwaliteiten in te zetten voor de buurt.

 

Basiskwaliteit
Voor onze woningen definieerden we een basiskwaliteit. Ongeveer 90% van onze woningen voldoet hieraan. Ook duurzaamheid is onderdeel van de basiskwaliteit. Bij de uitvoer van planmatig- of mutatieonderhoud brengen we de woningen zoveel mogelijk op dit basisniveau.

Onze_basiskwaliteit

Onderhoud en investeringen

 

 

 

Planmatig onderhoud
In 2016 hebben we bij 4.038 woningen planmatig onderhoud uitgevoerd. Dat varieerde van het vervangen van badkamer, toilet en keuken tot het vervangen van een onderdeel van de liftinstallatie of het uitvoeren van buitenschilderwerk.

Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud bestaat uit reparatieonderhoud en mutatieonderhoud. Er zijn 9.000 reparatieverzoeken geweest, met een gemiddelde uitgave van € 184 per reparatie.
Onder mutatieonderhoud verstaan we de reguliere werkzaamheden aan woningen waar een nieuwe huurder intrekt. Als de vertrekkende huurder op een eerder moment niet heeft meegedaan aan een (klantgestuurde) woningverbetering, dan voeren we deze alsnog uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van de keuken en/of badkamer. Ook het op basiskwaliteit brengen van de woning na vertrek van een huurder valt onder mutatieonderhoud.