de goede woning jaarverslag

Inleiding

We werken aan een schone en veilige woonomgeving. Waar nodig ondernemen we actie en verbinden we mensen en organisaties met elkaar.

Schoon, heel
en veilig

Schoon, heel en veilig zijn de speerpunten die bijdragen aan een goede woonomgeving. Het zijn aandachtspunten die dagelijks in ons werk voorbij komen. Op deze punten ondernemen we actie of we agenderen ze bij externe partners. Daar waar mogelijk ondersteunen we bewonersinitiatieven om de leefbaarheid en de sociale samenhang in hun buurt te bevorderen.

OP_7

Een aantal voorbeelden van samenwerking en initiatieven

Aanpak verwilderde tuin
In 2016 liet een huurder zijn tuin behoorlijk verwilderen. Dat had een flinke weerslag op de verhoudingen in de buurt. Deze situatie werd een pilot voor de samenwerking met Stichting Present. De normale werkwijze van Present is dat zij vrijwilligers levert om de tuin op te knappen. In deze pilot heeft Present echter vrijwilligers geworven onder de buren.
Een aantal van hen was bereid om te helpen. De klus is geklaard, de onderlinge verhoudingen zijn verbeterd en er zijn afspraken gemaakt voor het tuinonderhoud in de toekomst.

Klik hier om naar de site van Stichting Present te gaan.

 

Vogels in de entrees van Zuiderpoort

Wij zijn geregeld in gesprek met een actieve groep bewoners van ons appartementencomplex in Zuiderpoort. Deze groep kwam met het goede idee om de entrees van het gebouw op te fleuren. De gedachte was dat bewoners zich zo meer verantwoordelijk zouden gaan voelen voor het schoon en heel houden van deze entrees. Na het lanceren van het idee ging de groep er ook echt mee aan de slag, door de huurders van het complex te vragen wat zij ervan vonden. De uitkomst was positief: de meerderheid was het erover eens dat de entrees wel mochten worden opgevrolijkt met muurschilderingen.

Een oude bekende
Na dit ‘groene licht’ gingen we samen met de bewonersgroep op zoek naar iemand die de schilderingen kon verzorgen. Daarbij kwamen we uit bij beeldend kunstenaar Stephan Peters. Voor ons een oude bekende, want hij maakte eerder schilderingen in de entrees van de Aristotelestraat en op de gevels van kopwoningen in de Vogelbuurt.

Nederlandse vogels
Als thema voor de muurschilderingen in Zuiderpoort is gekozen voor Nederlandse vogels, ook omdat de woongebouwen allemaal al een vogelnaam hebben. Alle entrees hebben een prachtige vogel gekregen.

‘Talent’ in de Sprenkelaar

We investeren sinds een aantal jaar op de volgende manier in deze buurt:

  • We stellen de buurtruimte Het Atrium bij onze hoogbouwflat Ceder beschikbaar;
  • In en om de flats aan de Aristotelesstraat draait het project Talent actief voor de buurt. Project Talent is een initiatief van de gemeente Apeldoorn. Het is erop gericht om inwoners van de gemeente met een inkomensvoorziening in beweging te krijgen. Dit gebeurt vanuit een ruimte in de Acaciaflat;
  • De buurtbeheerders hebben dagelijks contact met de medewerkers van Talent en zorgen voor veel input binnen dit project.

Buurtbeheerders en de consulent Wijk & Ontwikkeling zien dagelijks het effect van de aanwezigheid van project Talent in de buurt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bestrijding van vandalisme door de aanwezigheid van de medewerkers tussen de flats;
  • Talent pakt schoonmaakwerkzaamheden op die buiten het reguliere dagelijkse schoonmaakwerk vallen;
  • Het dagelijks prikken van afval rond de flats (gemeentegrond) en op ons terrein;
  • De fietsenwerkplaats voorkomt dat kapotte fietsen rond de flats blijven staan;
  • Additionele werkzaamheden binnen en buiten het gebouw, zoals het aanbrengen van herkenningsstrepen op de treden in de noodtrappenhuizen, maar ook ten behoeve van het groen en grijs, worden pragmatisch opgepakt;
  • Kapot straatwerk wordt hersteld.

Het project Talent levert hiermee een tastbare bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt.

Voor het continueren van dit effect op de leefbaarheid in de buurt gaven we een aantal ketelhuizen, die na eerder onderhoud zijn vrijgekomen, een nieuwe bestemming. Het ketelhuis van de Acaciaflat is aangepast als fietsenwerkplaats voor Talent. Het ketelhuis van de Cederflat betrekken we bij de ontmoetingsplaats het Atrium en de Speelbox.

 

Onze buurtbeheerders:
de ogen en oren in de wijk

De buurtbeheerders zijn onze ogen en oren in de wijk bij een groot deel van ons bezit. Ze houden toezicht op het naleven van de leefregels en een schone en hele woonomgeving. Zij signaleren en agenderen. Ook delen ze hun kennis over bewoners en complexen in interne en externe overleggen. Samen met de consulenten Wijk & Ontwikkeling zorgen ze ervoor dat we weten wat er speelt in de wijk, de buurt, de straat, het gebouw en/of het portiek.